Publicaties

Publicaties genoemd op de website en selectie van publicaties op basis van het CRM14 en het CGR13

 • Rem, Margit
  2012 ‘Recensie van U.K. Boonen, Die mittelniederländische Urkundensprache in Privaturkunden des 13. und 14. Jahrhunderts. Vorlagen, Normierung, Sprachgebrauch’. Münster: Waxmann, 2010 In: Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, vol. 127, 48.
 • Rem, M.; N. van der Sijs; M. van Os
  2017 ‘Verbreiding en oorzaak van h-procope en h-prothese in het Middelnederlands’. Taal en Tongval, vol. 69, 193-228. 
 • Sijs, N. van der ; P. van Reenen; M. Rem
  2013 ‘Dialectgeografie van het Nederlands‘. In: Janssen, T.; Strien, T. van (ed.), Neerlandistiek in beeld, 211-220.
 • Wattel, Evert & Pieter van Reenen
  1996 ‘Visualisation of extrapolated social‑geographical data’. In: Onno Boonstra; Geurt Collentier; Bart van Gelderen (eds.), Structures and contingencies in computerized historical Research, Proceedings of the IX International Conference of the Association for History & Computing, Nijmegen 1994, Hilversum: Verloren, 253-262. (Eerder in: Rapportnr. WS‑429, Vrije Universiteit, Faculteit der Wiskunde en Informatica, Amsterdam.)
 • Wattel, Evert, Pieter van Reenen, Margit Rem
  1996, ‘Localizing medieval charters’. Mémoire vive, Bulletin de l’association française pour l’histoire et l’informatique, Numéro double 15-16, décembre 13-26.
 • Wattel, Evert & Pieter van Reenen
  2010 ‘Probabilistic maps’. In: Alfred Lameli; Roland Kehrein; Stefan Rabanus (eds.), Language and Space, An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping, Chapter 25, Mouton De Gruyter, 495-505, 2501-2505.
 • Home