Colofon middelnederlands.nl


Kaartproductie Pieter van Reenen
Kaartechnologie Evert Wattel
Ontwikkeling website Matthijs Brouwer

Vormencatalogus

Over de kaarten en de techniek erachter, zie publicaties Wattel & van Reenen (1996), Wattel et al. (1996), Rem et al. (2003), Pieter van Reenen, Margit Rem, Evert Wattel (2009) en Wattel & van Reenen (2010).


Zoeken

De corpora zijn doorzoekbaar gemaakt met behulp van MTAS, een Solr plugin voor het indexeren en ontsluiten van grotere hoeveelheden geannoteerde text. Zie ook publicaties Brouwer et al. (2016) en Brouwer (2017).